Téma ročníka 2020

DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Akceptovanie témy jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné ju upraviť, prípadne organizovať jednotlivé aktivity podľa vlastnej vôle. Viac zistíte na stránke podujatia European Heritage Days, témy na nasledujúce ročníky nájdete na konci tohto textu.

 

Logo témy pre 2020Počas ročníka 2020 spolu v celej Európe oslávime históriu a vzdelanie, na Slovensku budeme tému po vzájomnej dohode medzi koordinátormi a generálnymi partnermi prezentovať pod mottom „Minulosť vzdeláva“ ako voľný preklad anglického originálu "Heritage and education".

Vzdelanie je esenciálnou súčasťou iniciatívy Dni európskeho kultúrneho dedičstva od samého začiatku. Je základom tisícov aktivít, ktoré majú návštevníci možnosť zažiť každý rok, či už ide o výrobný workshop pre pár ľudí alebo veľké online výstavy. Keď naši organizátori pracujú s akoukoľvek vekovou skupinou, od päťročných detí po našich najstarších, stále máme na pamäti príležitosť ukázať kultúrne dedičstvo ako nástroj na učenie a inšpiráciu pre budúcnosť.

V minulosti záležalo prevažne na lokalite, v ktorej naši predkovia vyrastali, čo sa naučia a čo bude potrebné pre ich život a prežitie. Čerpali z geografie, miestnych zdrojov, sociálneho statusu a vzťahov. Dnes je vzdelávanie viac uniformné, mladá generácia sa učí z tých istých kníh po celej krajine a unikátnosť miesta, kde má človek korene, je často málo podstatná alebo výrazná. Obyčajne sa to prejavuje v slabých väzbách na rodný kraj, riešenie lokálnych problémov (niekedy aj tých globálnych) je potom omnoho vzidialenejšie, ako bolo niekedy prirodzené. Taktiež bude poučné pozrieť sa do histórie vzdelávania samotného, ako sme si v našich končinách po generácie odovzdávali informácie.

Dnešná doba nám prináša množstvo výziev, hlavne na poli meniaceho sa životného prostredia. Veríme, že ohliadnutie sa za životom našich dávnych, ale aj tých súčasnejších predkov nás všetkých môže mnohému naučiť a ponúknuť kreatívne riešenia pre ďalší rozvoj s ohľadom na náš pôvod.

Počas #EuropeanHeritageDays 2020 by sme si ako súčasť celoeurópskeho tímu koordinátorov želali, aby sme spoločne našli spojenie s vedomosťami, tradíciami a zručnosťami, ktoré definujú náš región a zmenili pohľad na to, čo môže vzdelanie znamenať pre 21. storočie.

Inšpiráciu môžete nájsť v brožúrke 101 nápadov na aktivity (dokument je spracovaný Radou Európy v anglickom jazyku, ak máte záujem o pomoc s prekladom, napíšte nám na dekd.info@gmail.com). Ak sa vám páči logo tohto ročníka, sťahujte tu.

 

Znenie tém na najbližšie obdobie v anglickom jazyku:

Zdroj: EHD