Propagačné predmety

      Propagačné predmety DEKD pomáhajú pri nadväzovaní a udržiavaní vzťahov medzi usporiadateľmi a návštevníkmi DEKD a sú ich účinnou pripomienkou. 

 

     Propagačné predmety získavajú koordinátori v závislosti na počte aktivít DEKD z Euróskej komisie - v roku 2020 sú to nálepky a tetovačky s logom DEKD, žlté a modré balóny s logom DEKD, žlté perá a tašky s logom DEKD, vlajky s logom DEKD. Okrem toho zabezpečuje Európska komisia aj časť vlajok s logom DEKD.

 

     Koordinátori DEKD na Slovensku dávajú vyrábať ďalšiu sériu propagačných predmetov. V roku 2020 sú to odznaky s logom DEKD, vlajky s logom DEKD a hlavné plagáty podujatia.

 

     Každý krajský koordinátor disponuje určitým počtom propagačných predmetov, ktoré distribuuje podľa vlastného uváženia organizátorom aktivít. Aktivity, ktoré sa do katalógu aktivít prihlásia po 31. júli 2020 nemajú nárok na propagačné predmety.