Program

 

názov konferencie: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní

 

termín: 23.9. 2020 od 8.45 do 16.00 hod.
miesto konania: Dom umenia v Piešťanoch
 
 

     Vedecká Konferencia Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní má za cieľ obrátiť pozornosť verejnosti k unikátnym pamiatkam a k dedičstvu nášho regiónu, s perspektívou budovania vzťahu k miestu, kde máme svoje korene. Vyzdvihnúť charakter nášho nenapodobiteľného kultúrneho dedičstva a dokázať ho pretaviť do platformy prístupnej pre širšiu verejnosť, ktorá sa z neho môže nielen potešiť a poučiť, ale prežívať ho ako prehĺbenie vzťahu k vlastnej krajine a národu. Zborník z vedeckej konferencie bude obsahovať odborné príspevky z rôznych oblastí, ktoré sa venujú širokému spektru relevantných tém. Primárne je metodické uchopenie minulosti, teda materiálneho i nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom aktivít, ktoré dokážu preniesť vzdelávací potenciál zručností/vedomostí známych z minulosti do budúcnosti a prispieť tak k skvalitneniu života.