Pokyny pre prednášajúcich

 

 

Dôležité termíny:

 

Pokyny pre vypracovanie prezentácie na konferenciu:

 

Pokyny pre vypracovanie príspevku do zborníku: