Vzdelávanie v minulosti

Dátum:
29.09.2020 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Zážitkové čítanie, prednáška o tom, ako vyzeralo vzdelávanie v minulosti.
Popis:

- čítanie a praktické ukážky, - krátka prednáška o vzdelávaní v minulosti - diskusia s deťmi, ktoré rozdieli si všimli - súčasná škola a škola v minulosti

Lokalita: Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
Adresa: Belanského 9
Obec: Kysucké Nové Mesto
Okres: Kysucké Nové Mesto
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
Kontakty:
https://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/
https://www.facebook.com/Mestsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-Kysuck%C3%A9-Nov%C3%A9-Mesto-148839511847578
PhDr. Dušana Šinalová
kniznica@kysuckenovemesto.sk
041/4212732