Od rydla po brko ... od tabuľky ku knihe (príbeh písma a Biblie)

Dátum:
23.09.2020 13:00 - 18:00
25.09.2020 09:00 - 14:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava prezentujúca súkromnú zbierku teológa a kazateľa Michala Lapčáka, zberateľa Knihy kníh – Biblie a hmotných pamiatok spojených so vznikom biblických textov, trojrozmerných artefaktov dokumentujúcich vývoj písma.
Popis:

Dokumentovanie, analyzovanie a prezentovanie pamiatok vývoja písma a jazyka ako aj unikátnych pamiatok písomnej, knižnej kultúry má viacero podôb. Mgr. Michal Lapčák je nielen teológom a kazateľom Bratskej jednoty baptistov, ale aj dlhoročným zberateľom Knihy kníh – Biblie a hmotných pamiatok spojených so vznikom biblických textov. Svoju unikátnu zbierku kníh a artefaktov parciálne sprístupnil v rôznych častiach Slovenska. V spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove na výstave Od rydla po brko ... od tabuľky ku knihe (príbeh písma a Biblie) prezentuje práve tú hmotnú časť svojej zbierky – artefakty spojené so vznikom písma na Blízkom východe, siahajúce od klinového písma až po fragmenty hebrejských textov, ktoré dokumentujú vývin jazyka i písma až k nám dnes známej podobe latinky a prekladov Biblie do národných jazykov. Súčasťou výstavy budú aj originálne i faksimilné vydania Knihy kníh prezentujúce najmä európsku duchovnú a knižnú kultúru stredoveku a novoveku.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Adresa: Hlavná 99
Obec: Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Kontakty:
http://www.svkpo.sk
https://www.facebook.com/svkpresov/
Mgr. Valéria Závadská
riaditelka@svkpo.gov.sk
0905 562 651