svetIZMOV, alebo Umenie neodísť

Dátum:
01.09.2020 09:00 - 17:00
30.09.2020 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Multižánrový medzinárodný projekt výstav, koncertov, divadla, tanca a besied v rámci projektu Hry s umením 2020 reflektuje európske a slovenské moderné umenie 19. a 20. storočia.
Popis:

Výstavy v rámci projektu: Izmy z izby v spolupráci s Bibianou – Medzinárodným dom umenia pre deti – Interaktívna výstava, ktorá návštevníka zapája do tvorivého deja vý-znamných umelcov impresionizmu, expresio-nizmu, surrealizmu, kubizmu, fauvizmu, či futurizmu a zoznamuje ho s ich dielami netradičnou formou Paul Gauguin – drevorezy a drevoryty z Tahiti zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove, ktoré sa k nám dostali vďaka M. R. Štefánikovi. Salvador Dalí – kolekcia grafík Francúzski umelci – Raoul Dufy Slovenskí a českí umelci 20. storočia z depozitov galérií inšpirovaní svetom IZMOV (Juraj Collinásy, Antonín Hudeček, Michal Tillner, Ľudovít Fulla, Emil Sedlák...) Výstavy potrvajú do 29. novembra 2020

Lokalita: Elektráreň Tatranskej galérie
Adresa: Hviezdoslavova 12
Obec: Poprad
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Tatranská galéria v Poprade
Kontakty:
http://www.tatragaleria.sk/
https://www.facebook.com/tatranskagaleria/?ref=bookmarks
Anna Ondrušeková
tatragaleria@tatragaleria.sk
+421 52 7721 968