Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe, XI. ročník

Dátum:
28.09.2020 08:00 - 21:00
29.09.2020 08:45 - 21:00
30.09.2020 09:00 - 21:00
Typ aktivity: Festival rozhlasových rozprávok
Stručná charakteristika: Festival rozhlasových rozprávok, ktorý sa v Piešťanoch koná každé dva roky.
Popis:

Festival prezentuje rozprávku v jej rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, dramatickej, rozhlasovej a animovanej. Účastníkom a návštevníkom ponúka stretnutia s tvorcami detských kníh a rozhlasových rozprávok, tvorivé dielne s ilustrátormi, divadelné dramatizácie, výstavy knižných ilustrácií a literárnych objektov. Súčasťou festivalu sú verejné počúvania súťažných titulov, prezentácia rozhlasových rozprávok a udeľovanie cien autorom v oblasti detskej tvorby.

Lokalita: Piešťany
Adresa: Piešťany
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, RTVS
Kontakty:
Margita Galová
galova@kniznica.sk