História a tradície Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Dátum:
21.09.2020 13:00 - 16:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava fotografií a prednášky prezentujú históriu a univerzitné tradície v Košiciach.
Popis:

V rámci podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prezentáciu historického pozadia jej vzniku, viažucu sa k tradícii Universitas Cassoviensis. Podujatím pripomíname verejnosti 360. výročie potvrdenia prvej košickej univerzity vydaním Zlatej buly Leopoldom I. Súčasťou programu bude výstava dobových fotografií a prednášky odborníkov Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ.

Lokalita: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa: Šrobárova 2
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Kontakty:
https://www.upjs.sk/
https://www.facebook.com/univerzitaPavlaJozefaSafarikaVkosiciach/
https://twitter.com/UPJS_kosice
Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.
tomas.zavatcan@upjs.sk
055 234 2137, 0905 385 911