Stretnutie s Veľkou Moravou

Dátum:
25.09.2020 10:00 - 11:00
28.09.2020 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Program pozostáva z inscenovaného workshopu s interaktívnym predvádzaním širokého spektra predmetov a reálií zo života starých Slovanov a prehliadky veľkomoravskej Nitry. Ponuka je určená pre žiakov základných a stredných škôl.
Popis:

Naším cieľom je vzbudiť u nových generácii záujem o kľúčovú tému. Ukážeme mládeži, že dejepis nie sú iba nudné dátumy, ale tiež dobrodružstvo. Sme presvedčení, že zatraktívnením učiva pomáhame pedagógom pri ich ďalšej práci. Všetky predmety používané na workshope sú vyrobené pomocou starobylých techník a výlučne z prírodných materiálov. Každý kus je odvodený z konkrétneho archeologického nálezu. Spolupracujeme výlučne s členmi Cechu starých remesiel Kovlad. Inscenovaný workshop a tematickú prehliadku v úlohe kniežaťa Slavobora vedie vyštudovaný historik s bohatou praxou v odbore PhDr. Matej Šiška, PhD.

Lokalita: Kultúrny dom Močenok
Adresa: Sv. Gorazda 1475/629
Obec: Močenok
Okres: Šaľa
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Kontakty:
https://sdn.sk/repertoar/stretnutie-s-velkou-moravou/
https://m.facebook.com/staredivadlo/?__nodl
Nikoleta Tužinská
dramaturg@sdn.sk
0910 941 333