Začiatky predškolskej výchovy v Trnave

Dátum:
30.09.2020 16:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prehliadka poslednej budovy detskej opatrovne spojená s prenáškou. o začiatkoch predškolskej výchovy v Trnave.
Popis:

Prednáška spojená s ukážkov originálov archívnych dokumentov a prehliadkou poslednej budovy detskej opatrovne na Haulíkovej ulici. Prednášajúci: Mgr. Tatiana Uhríková, Ing. Slavomír Dzvonik, PhDr. Júlia Ragačová.

Lokalita: Budova detskej opatrovne v Trnave
Adresa: Haulíkova 1
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Štátny archív v Trnave, Spojená škola Beethovenova 27, Trnava
Kontakty:
PhDr. Júlia Ragačová
julia.ragacova@minv.sk
+421 33 555 11 80