Budovy YMCA a YWCA v Bratislave - architektúra najstaršej svetovej organizácie pre mladých

Dátum:
30.09.2020 15:00 - 16:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška o architektúre najstaršej a najväčšej medzinárodnej mládežníckej organizácie a dvoch budovách YMCA a YWCA v Bratislave, spojená s výstavou študentských projektov ich obnovy.
Popis:

Prednáška o architektúre historicky najstaršej a najväčšej medzinárodnej mládežníckej organizácie, ktorá budovala svoje domovy po celom svete. V Bratislave postavila dve budovy. Domov pre mladých mužov na Šancovej ulici bol prvou budovou YMCA na území kontinentálnej Európy a je národnou kultúrnou pamiatkou. Budúci rok oslávime 100. výročie založenia samostatnej československej odnože YMCA a YWCA.

 

POZOR ZMENA! 

V rámci protipandemických opatrení vedenie fakulty zakázalo organizáciu verejných podujatí na fakulte akéhokoľvek typu a dané udalosti musia prebehnúť online formou.

 

Lokalita: Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU, blok C, 22.poschodie, Radlinského 11
Adresa: Katedra architektúry, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, Radlinského 11
Obec: 810 05 Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Katedra architektúry , Stavebná fakulta STU, Bratislava
Kontakty:
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
magdalena.kvasnicova@stuba.sk
0905630138