Prednáška: Fujara ako hudobný nástroj pastierov

Dátum:
28.09.2020 16:30 - 17:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Fujara je hudobný nástroj, ktorý vytvorili stredoslovenskí pastieri v priebehu dlhého, stáročného vývinu ako pokračovanie a rozšírenie tradičnej píšťalovej kultúry.
Popis:

Fujara je hudobný nástroj, ktorý vytvorili stredoslovenskí pastieri v priebehu dlhého, stáročného vývinu ako pokračovanie a rozšírenie tradičnej píšťalovej kultúry, pre osobitú zvukovú signalizáciu a pre jeho stále sa rozrastajúci špecifický nástrojový a spevný pastiersko-zbojnícky repertoár. Fujara sa nestala zakonzervovanou časťou ľudovej výroby, ale mimoriadne aktívnou, a prešla do 21. storočia v nezmenšenej aktualite, a to v takom širokom spoločenskom a umeleckom diapazóne, aký nikto pred desaťročiami nemohol predpokladať. Fujara sa stala časťou celkového hnutia obnovy tradícií na Slovensku. Na Slovensku je dnes činných do 200 výrobcov fujár, ktorí sú súčasne výrobcami píšťal, dvojačiek, gájd a ďalších nástrojov, ale aj širokého sortimentu iných tradičných umeleckých výrobkov.

Lokalita: ÚĽUV Banská Bystrica
Adresa: Dolná 14
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kontakty:
www.uluv.sk
Katarína Chruščová
katarina.chruscova@uluv.sk
421 905 732 478