Prednáška: 75 rokov s ÚĽUV-om

Dátum:
30.09.2020 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, štátna príspevková organizácia verejnosti známa aj pod skratkou ÚĽUV, sa počas 75 rokov existencie stala kultúrnym fenoménom Slovenska.
Popis:

Od roku 1945 vykonávame a podporujeme aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby a opätovne ich prinášame verejnosti. Riadime regionálne centrá remesiel, vykonávame múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecujeme vznik nových diel.

Lokalita: ÚĽUV. Košice
Adresa: Mäsiarska 52
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kontakty:
www.uluv.sk
Peter Szeman
peter.szeman@uluv.sk
421 905 780 048