Deň otvorených dverí RCR ÚĽUV Košice

Dátum:
30.09.2020 10:00 - 18:00
Typ aktivity: Deň otvorených dverí
Stručná charakteristika: 75 rokov ÚĽUV, prezentácia ľudovej umeleckej výroby, prezentácia regionálneho centra remesiel KE, tvorivé dielne, predvádzanie výroby
Popis:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, štátna príspevková organizácia verejnosti známa aj pod skratkou ÚĽUV, sa počas 75 rokov existencie stala kultúrnym fenoménom Slovenska. Od roku 1945 vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby a opätovne ich prináša verejnosti. Riadi regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel.

Lokalita: ÚĽUV, Košice
Adresa: Mäsiarska 52
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kontakty:
www.uluv.sk
Peter Szeman
peter.szeman@uluv.sk
421 905 780 048