Spoznaj svoj kroj

Dátum:
29.09.2020 09:00 - 11:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Deti materskej školy sa oboznámia s teplanským krojom, jeho históriou, farebnosťou a vzormi.
Popis:

Deti materskej školy sa oboznámia s teplanským krojom, jeho históriou, farebnosťou a vzormi. Pani Ing. Renáta Slotíková deťom ukáže ženský, mužský a detský kroj. Poukáže na typické vzory a farby pre danú oblasť. Deti si vyfarbia motívy výšiviek z kroja a zatancujú si ľudový tanec.

Lokalita: Materská škola Trenčianska Teplá
Adresa: J. Braneckého 129/13
Obec: Trenčianska Teplá
Okres: Trenčín
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Materská škola Trenčianska Teplá
Kontakty:
https://ms-trencianska-tepla.webnode.sk/
Mgr. Marianna Podoláková
marianna.podolakova@gmail.com
0903605366