Geobádateľňa pre všetkých

Dátum:
02.09.2020 13:00
09.09.2020 13:00
16.09.2020 13:00
23.09.2020 13:00
30.09.2020 13:00
Stručná charakteristika: Geobádateľňa pre všetkých - podujatie pre verejnosť
Popis:

Geobádateľňa pre všetkých

Slovenské banské múzeum- Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.

Lokalita: SBM Berggericht- Mineralogická expozícia
Adresa: Nám. sv. Trojice 6
Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: SBM Banská Štiavnica
Kontakty:
https://www.muzeumbs.sk/sk/berggericht
Boris Vavrín
geobadatelna@muzeumbs.sk
045/692 05 35