Vráťme sa dopredu

Dátum:
02.09.2020 09:00 - 16:00
30.09.2020 09:00 - 16:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Projekt mesta Handlová zameraný na poznanie mesta a jeho architektonických stavieb stvárnených v nových grafikách z roku 2019 pokračuje prostredníctvom tvorivých dielní pod kreatívnou taktovkou autora 12 grafík ikonických stavieb.
Popis:

Projekt mesta Handlová zameraný na poznanie mesta a jeho architektonických stavieb stvárnených v nových grafikách z roku 2019 pokračuje prostredníctvom tvorivých dielní pod kreatívnou taktovkou autora 12 grafík ikonických stavieb. Tvorivé dielne sú orientované pre deti, ktoré sa stanú najmladšími nositeľmi myšlienky autora. Zámerom tohto projektu je dostať tak viac do širšieho povedomia verejnosti architektonické stavby, vzbudiť záujem o hodnotné skutočnosti, čo pre domorodca znamená pestovať zdravé sebavedomie a hrdosť na miesto odkiaľ pochádzajú. Výsledkom tvorivých dielní budú malé umelecké diela, resp. plagáty a pod. Aby sme minulosť poznali v súčasnosti. Organizuje Mesto Handlová a Dom kultúry Mesta Handlová - Centrum voľného času Relax v spolupráci s Rastislavom Nemcom. Kontakt: 0908 342 616.

Lokalita: DK Handlová
Adresa: Handlová, Námestie baníkov 3
Obec: Handlová
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Rastislav Nemec
Kontakty:
Rastislav Nemec
vratmesadopredu@gmail.com