Keď u Roštárov mangľovali

Dátum:
19.09.2020 15:00 - 17:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prehliadka jedinečného mangľa na konský pohon (technickej pamiatky) spojená s prezentáciou reštaurátorského procesu.
Popis:

Drevený mangeľ na konský pohon je jedinou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Zotrval na svojom pôvodnom mieste, v prirodzenom prostredí a štruktúre roľnícko-remeselníckeho domu rodiny Roštárovcov. Dom pochádzajúci z 2. pol. 18. storočia kúpila rodina Jána Roštára, farbiara okolo roku 1850. V tom čase bol súčasťou domu už aj mangeľ. Ide o jedinečné technické zariadenie používané na konečnú úpravu - hladenie tkanín a odevných súčiastok. Posledné, už len ukážkové mangľovanie, sa uskutočnilo v polovici 80. rokov minulého storočia pod vedením syna Vojtecha Roštára, Júliusa Roštára. Je pôvodný a unikátny nielen svojou lokalizáciou, ale ako produkt stolárskej výroby aj dôkazom dômyselnosti a zručnosti vtedajších remeselníkov. Od roku 1973 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Lokalita: Horehronské múzeum, Meštiansky dom, Nám. gen. M. R. Štefánika 13, Brezno; Roľnícko-remeselnícka usadlosť, Rázusova 20, Brezno
Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 13, 977 01 Brezno; Rázusova 20, 977 01 Brezno
Obec: Brezno
Okres: Brezno
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Horehronské múzeum
Kontakty:
Ivica Krištofová
riaditel@horehronskemuzeum.sk
0486114633