Tkanie v Spojenej škole

Dátum:
29.09.2020 08:00 - 12:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Žiaci a pedagógovia Praktickej školy pripravia rovesnícke vzdelávanie pre žiakov Špeciálnej základnej školy. Predstavia techniku tkania v minulosti a dnes.
Popis:

Žiaci a pedagógovia Praktickej školy pripravia rovesnícke vzdelávanie pre žiakov Špeciálnej základnej školy. Predstavia techniku tkania v minulosti a dnes. Žiaci predvedú žiakom, ako sa naučili tkať na kolíkovom stave. Predstavia práce s prípravou materiálu na tkanie - recykláciu textilných materiálov. Pripravia výstavu hotových výrobkov žiakov - podsedáky, podložky pre domáce zvieratká. Všetky práce si môžu žiaci prakticky vyskúšať.

Lokalita: Spojená škola v Dubnici nad Váhom
Adresa: Školská 386/1
Obec: Dubnica nad Váhom
Okres: Ilava
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Spojená škola
Kontakty:
https://szsdca.edupage.org/
Mgr. Anna Podoláková
anka.podolakova@gmail.com
0904157259