KRÁČAME SO SVÄTÝM JÁNOM PAVLOM II.- PROMÓCIA PUBLIKÁCIE Mons. Prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. Františka Dlugoša, PhD.

Dátum:
17.09.2020 17:00
Stručná charakteristika: Slávnostné uvedenie publikácie "Kráčame so svätým Jánom Pavlom II"., ktorej súčasťou je vernisáž výstavy pod názvom " Vzdávali úctu Panne Márii", v rámci ktorej budú sprístupnené portréty a stručné životopisy kardinálskych a biskupských hodnostárov.
Popis:

Na sklonku 20. storočia sa roztrhlo vrece s najrôznejšími lexikónmi a encyklopédiami s profilmi aj rebríčkami najznámejších osobností našej modrej planéty. V najvyšších pozíciách sa vytrvalo a takmer nemenne umiestňoval Ján Pavol II. Popularita prvého slovanského pápeža ešte vzrástla po úmrtí Karola Wojtyƚu 2. apríla 2005, čo bolo pochopiteľné, ba svojím spôsobom zákonité. Letopočet 2020 je rokom troch jubileí jednej z najznamenitejších postáv novodobých dejín Katolíckej cirkvi: storočnica narodenia, dvadsaťpäť rokov, čo uplynulo od apoštolskej návštevy dnes už kanonizovaného pontifexa na Mariánskej hore v Levoči a pätnáste výročie od posledného vydýchnutia sv. Jána Pavla II. Mons. Prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. sa rozhodol uctiť pamiatku námestníka sv. apoštola Petra na pápežskom tróne obsiahlou publikáciou Kráčame za sv. Jánom Pavlom II. Autor neohraničil tematický záber len na rozpomienky súčasníkov – účastníkov nezabudnuteľnej pápežskej pontifikálnej sv. omše na levočskej Hore zosumarizované v prvej časti publikácie. V nasledujúcej druhej hlave knihy pripomenul mučeníkov, svedkov viery a obete režimu v päťdesiatych rokoch minulého storočia, ktorí v krušných časoch udržali nažive ducha kresťanstva v slovenskom ľude. Práve perzekvovaných kňazov, rehoľníkov i laikov sv. Ján Pavol II. vyzdvihoval nielen v homílii na Mariánskej hore, ale aj počas audiencií vyhradeným slovenským pútnikom vo Vatikáne. Sv. Ján Pavol II. stál pri zrode European Marian Network – Európskej siete mariánskych pútnických centier a celou váhou svojej autority tento projekt podporoval. Vlaňajší septembrový summit rektorov mariánskych svätýň starého kontinentu v Levoči vyznel ako vrúcny pozdrav pápežskému otcovskému patrónovi tohto združenia. Mons. F. Dlugoš vyčlenil tejto udalosti tretiu časť svojho diela. Český kňaz, lekár, psychiater i spisovateľ Max Kašparů dokáže vždy prekvapiť bystroumnou, duchavtipnou myšlienkou: „Papež Benedikt XVI. byl papežem mého rozumu, svätý Jan Pavel II. byl papežem mého srdca.“ K pôsobivému vyznaniu sa pridávajú milióny kresťanov, autor aj čitatelia knihy. Vzdávali úctu Panne Márii - Vernisáž výstavy V rámci promócie publikácie ako sprievodné podujatia Slobodné levočské púte po roku 1989 navštívili (a dodnes navštevujú) významní reprezentanti Katolíckej cirkvi na medzinárodnej úrovni, spravidla v hodnosti kardinálov. Pozvanie i účinkovanie zahraničných hostí je vždy dielom precízne dodržiavaného diplomatického protokolu. Vzdávali úctu Panne Márii. Pápež sv. Ján Pavol II. a kardináli profily eminencií, ktoré sa prihovárali pútnickým zástupom. Ilustratívne možno uviesť sv. Jána Pavla II., pápežovho dlhoročného sekretára kardinála Stanisƚawa Dziwisza, kardinála Jána Chryzostoma Korca, kardinála Jozefa Tomka, kardinála Franca Rodého, kardinála Maura Piacenzu a ďalších. Viacerí reprezentanti kongregácií Svätej stolice vyjadrili svoj vzťah i postoj k levočskej svätyni činmi, ktorými sa zaslúžili o ďalšie medzinárodné vyznačenie aj docenenie tohto milostiplného miesta. Výstava je zároveň poďakovaním za úctu, podporu, akú vzácni hostia prejavili levočskej a našej spoločnej Božej Matke. Mons. Prof. František Dlugoš okrem uvedenia svojej publikácie bude lektorom vernisáže expozície portrétov a stručných životopisov kardinálskych a biskupských hodnostárov.

Lokalita: Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
Adresa: Letna 28
Obec: Spišská Nová Ves
Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Spišská knižnica, Spišská Nová Ves
Kontakty:
http://www.spisskakniznica.sk/
https://www.facebook.com/Spišská-knižnica-354336801282119/
PhDr.Soňa Sventeková
sventekova@spisskakniznica.sk
0905830293