Kde bolo tam bolo alebo ako sa maľuje s láskou

Dátum:
01.09.2020 09:00
30.09.2020 16:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava ilustrácií a tapisérií výtvarníčky Ľubice Suchalovej Harichovej, ktorá bude trvať od 1.septembra do 30.septembra 2020
Popis:

Výstava predstavuje ukážky ilustrácií vytvorené kombinovanou technikou ako je akvarel, olejový pastel, farebné pentelky, útržky papiera či netkaný textil. Súčasťou výstavy sú aj tri panely formátu A1, na ktorých sú názorne vyobrazené postupy vzniku ilustrácií jedinečným a zrozumiteľným spôsobom. V rámci výstavy budú dňa 10.9.2020 o 9:00 a 10:30 h realizované pre deti tvorivé workschopy pod názvom Maľujeme vľavo-vpravo, kde výtvarníčka predvedie maľovanie ľavou a pravou rukou súčasne. Pokúsi sa to naučiť aj deti, pretože touto technikou sa stimuluje opačná hemisféra mozgu, čo má blahodarný vplyv na fantáziu detí. Pri tvorivej práci s vlnou pod rukami výtvarníčky a detí vznikne unikátne dielko -tapiséria, kde deti názorne pochopia čo je to tapiséria a ako darček si ju aj domov odnesú.

Lokalita: Zemplínska knižnica v Trebišove
Adresa: M. R. Štefánika 53
Obec: Trebišov
Okres: Trebišov
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Zemplínska knižnica v Trebišove
Kontakty:
https.//www.kniznicatv.sk
https.//www.facebook.com/kniznicatv
Alena Mlynárová
mlynarova@kniznicatv.sk
056/672 42 22