„Slnce nad Nitrou“

Dátum:
27.09.2020 17:00
Typ aktivity: Literárny večer
Stručná charakteristika: Hudobno-literárny večer pod Nitrianskym hradom venovaný slovenskej poézii 19. a 20. storočia.
Popis:

Krajský pamiatkový úrad Nitra a Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre srdečne pozývajú na druhý ročník hudobno-literárneho večera pod Nitrianskym hradom, venovaného slovenskej poézii 19. a 20. storočia.

Hodnotný program, v rámci ktorého popri slovenčine zaznie aj bernolákovčina a biblická čeština, pripravili pedagógovia, žiaci a hostia Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre, ktorá ako jedna z najstarších umeleckých škôl na Slovensku práve v tomto období slávi 90. výročie svojho založenia.

V prípade zhoršenia situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 alebo v prípade zlého počasia sa podujatie bude konať bez prítomnosti verejnosti a sledovať ho bude možné online na facebookovej stránke Základnej umeleckej školy: https://www.facebook.com/zusnitra. Zároveň si bude možné záznam z podujatia pozrieť aj dodatočne, a to na internetovej stránke zusnitra.sk, kde bude v sekcii Aktuality zverejnený link.

V prípade záujmu prosíme o sledovanie facebookovej stránky Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre, kde budú zverejnené aktuálne informácie o forme podujatia.

Lokalita: Záhrada Krajského pamiatkového úradu Nitra
Adresa: Nám. Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Nitra a Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre
Kontakty:
Mgr. Richard E. Pročka, PhD., PhDr. Michaela Mandák Niklová, PhD.
richard.procka@pamiatky.gov.sk, michaela.niklova@pamiatky.gov.sk
037/2451829