Kapitoly z dejín Komárna

Dátum:
30.09.2020 09:00
Typ aktivity: virtuálny kvíz
Stručná charakteristika: Virtuálny kvíz Kapitoly z dejín Komárna - vedomosti na diaľku pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v okrese Komárno.
Popis:

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre - pracovisko Archív Komárno organizuje dňa 30.09.2020 o 9,00 hod. virtuálny kvíz Kapitoly z dejín Komárna - vedomosti na diaľku pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v okrese Komárno - ktorý je súčasťou 6. ročníka vedomostno-súťažného podujatia História Komárna vzdialená i blízka.

Lokalita: Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Adresa: Petőfiho 783/2, 9491 Komárno
Obec: Komárno
Okres: Komárno
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Štátny archív v Nitre - pracovisko Archív Komárno
Kontakty:
www.ros-komarno.sk
Mgr. Viera Vlčková
osveta.komarno@gmail.com
0911 204 031