Prvé múzeum intermédií II - Medzi informáciou a pamäťou

Dátum:
02.09.2020 10:00 - 17:00
03.09.2020 10:00 - 17:00
04.09.2020 10:00 - 17:00
05.09.2020 10:00 - 17:00
08.09.2020 10:00 - 17:00
09.09.2020 10:00 - 17:00
10.09.2020 10:00 - 17:00
11.09.2020 10:00 - 17:00
12.09.2020 10:00 - 17:00
16.09.2020 10:00 - 17:00
17.09.2020 10:00 - 17:00
18.09.2020 10:00 - 17:00
19.09.2020 10:00 - 17:00
22.09.2020 10:00 - 17:00
23.09.2020 10:00 - 17:00
24.09.2020 10:00 - 17:00
25.09.2020 10:00 - 17:00
26.09.2020 10:00 - 17:00
29.09.2020 10:00 - 17:00
30.09.2020 10:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Expozícia diel umenia objektu, inštalácie a videoumenia po roku 1990 na Slovensku - svojím zameraním jediná v rámci slovenských galérií. Predstavuje diela zo zbierky intermédií a mediálneho umenia PGU, ktorú galéria buduje od roku 1992.
Popis:

V druhom pokračovaní projektu expozície Prvé múzeum intermédií PGU Žilina predstavuje diela (inštalácie, objekty a videodiela) od dôležitých autorov slovenského umenia po roku 1990 - Juraja Bartusza (*1933), Antona Čierneho (*1963), Stana Masára (*1971), Ilony Németh (*1963), Roman Ondáka (*1966) a Petra Rónaia (*1953) zo zbierky intermédií a mediálneho umenia PGU v Žiline, ktorú galéria nepretržite buduje od roku 1992, a v 90. rokoch 20. storočia bola prakticky jedinou na Slovensku, ktorá tieto diela do zbierky získavala. Diela – akvizície, prezentované v aktuálnej expozícii PMI II boli galériou postupne nadobudnuté v rozmedzí rokov 1993 – 2015 najmä vo forme nákupov, no i darov od autorov. Druhé pokračovanie projektu PMI s podtitulom Medzi informáciou a pamäťou predstavuje kolekciu diel, ktoré (okrem vopred definovanej príslušnosti k uvedeným formám), sprostredkúvajú pohľad na fenomén pamäte, ako problematiky výraznejšie zviditeľnenej najmä v umení nového milénia. Je prítomná v dielach s leitmotívom reflexie skúseností z minulosti – ako foriem osobnej pamäte či, naopak - podávanej cez optiku kolektívneho videnia. Diela tematizujú i prítomnosť tzv. historickej pamäte, no i riziko jej zlyhávania (realizácie Juraja Bartuzsa a Antona Čierneho na obdobie 2. svetovej vojny), alebo o nej komunikujú cez úzko vymedzený individuálny (telesný) rámec (objekt Ilony Németh). Informácia, ktorá inak tvorí aj bázu pre vytváranie pamäťových stôp, čím je s pamäťou úzko spätá, zastrešuje skupinu ďalších realizácií vytvárajúcich tematický pandant k predošlým dielam. Charakterizujú ich procesy metaforického i reálneho uchovávania informácie (inštalácia Romana Ondáka), rôzne formy jej prepisov, alebo s ňou autori pracujú ako s jednotkou archivovania. Vo viacerých dielach je obsahom informácie i vizuálne umenie samotné, čím sa stáva podnetom pre úvahy o prevádzke umenia, jeho podstate a prenikaní do každodennosti (diela Stana Masára a Petra Rónaia). Expozícia Prvé múzeum intermédií II - Medzi informáciou a pamäťou bola otvorená v roku 2017, momentálne ju čakajú posledné štyri mesiace existencie. Od decembra 2020 bude v PGU v Žiline otvorené ďalšie pokračovanie Prvé múzeum intermédií III, ktoré prestaví diela reflektujúce problematiku rodových otázok v umení (napr: artikuláciu telesnosti, súkromie komunikované introvertným i radikálnym spôsobom), čím bude referovať o podobách postfeministického a feministického umenia po roku 1990, prostredníctvom diel J. Želibskej, D. Sadovskej, L. Dovičákovej, V. Rónaiovej, L. Čarného, E. Filovej a ďalších zo zbierky PGU v Žiline.

Lokalita: Považská galéria umenia v Žiline
Adresa: Štefánikova 2
Obec: Žilina
Okres: Žilina
Kraj: Žilinský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Považská galérie umenia v Žiline
Kontakty:
www.pgu.sk
https://www.facebook.com/povazskagaleriaumeniavziline/
Miroslava Sikorová
mputis@gmail.com
0904926949