Tradícia a jej ochrana v procese projektovania

Dátum:
30.09.2020 09:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Konferencia zameraná na prezentáciu interdisciplinárnej prípravy v predprojektovej etape pri obnove pamiatok. Iniciatíva je súčasťou pripravovaného projektu katedry UNESCO - Obnova architektonického dedičstva.
Popis:

POZOR ZMENA!

V rámci protipandemických opatrení vedenie fakulty zakázalo organizáciu verejných podujatí na fakulte akéhokoľvek typu a dané udalosti musia prebehnúť online formou.

www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-2020-na-stavebnej-fakulte-stu.html?page_id=8153

 

Aktivita bude pozostávať z výstavy už vyhotovených materiálov predprojektovej prípravy pre vybrané pamiatky, súboru prednášok na tému interdisciplinárneho vzdelávania a prezentácie doktorandských prác, ktoré sa danou problematikou zaoberali.

Lokalita: Stavebná fakulta STU Bratislava
Adresa: Katedra architektúry, blok C, 22.poschodie, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Katedra architektúry, Stavebná fakulta STU Bratislava
Kontakty:
Jana Gregorová
janagregorova@azet.sk
0905427258