Udelenie kráľovských výsad mestu Nitra

Dátum:
01.09.2020 07:30
30.09.2020 16:30
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava kníh a článkov k téme Udelenie kráľovských výsad mestu Nitra.
Popis:

Výstava kníh a článkov k téme Udelenie kráľovských výsad mestu Nitra.

Lokalita: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Adresa: Fraňa Mojtu 18
Obec: 950 51 Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Kontakty:
https://www.krajskakniznicanitra.sk/index.php/sk/
https://www.facebook.com/KrajskaKniznicaKarolaKmetkaVNitre/
Mgr. Mária Beláňová - vedúca oddelenia metodiky, bibliografie a koordinácie
metodika@krajskakniznicanitra.sk
037/6519887